Halep Ulu Camii

Suriye deki Halep kentinde yer almaktadır. Kaleye yakın bezzazlar çarşısındadır. Hz. Zekeriyya ya atfedilen türbenin de burada bulunması sebebiyle Zekeriyya mescidi de denmektedir. Cami Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik tarafından 715-716 yılında yapılmıştır. Burada eskiden bir katedral olduğu bilinmektedir.yapı çeşitli dönemlerde harap olmuş ve onarım görmüştür. Onarımların en önemlisi Selçuklu sultanı Melikşah ın 1090 daki tamiridir. Bu dönemden kalan en eski bölüm minaresidir.

Yapının ahşap minberi son derece özenle işlenmiş olup 15.yy.a tarihlenmektedir. Yapının mihrabı da yine ayrıntılı olarak süslenmiştir.

1260 Moğol istilası sırsasında yanan cami memlüklüler tarafından 1285 te onartılmış ve bu onarım sırasında Transept plan sağlayan dikey sahın kaldırılmıştır. Dolayısıyla orijinal plan değişmiş Osmanlı zamanında da onarım gören yapı orijinal yapısı ve mimarisiyle Şam Emeviye Camine benzemektedir. Plan itibariyle 3 nefli bazilikal planda ve transept planlıdır. Günümüzde ise revaklı avlusu ve harim kısmından oluşmaktadır. Harim kısmı mihraba paralel 3 sahınlı, dikey sahnın bulunduğu sanılan yerde mihrabönü kubbesine yer verilmiş ayrıca çapraz tonoz da kullanılmıştır.

Zengi ve Memlükler dönemine ait çok zengin mermer süslemelere sahiptir. Minare yapının kuzey batı köşesindedir. Kesme taşan inşa edilmiş 50 m yüksekliğinde Büyük Selçuklu eseri olup üzerinde dilimli kemerli süslemeler, çeşitli rozet e kabartmalar ayrıca kufi karakterli yazılar yer alır. Dilimli kemerlerin Memlük döneminden kalma olduğu tahmin edilir. Suriye de ki en erken İslami dönem yapılarından biridir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required