Balaci Hatun Türbesi

Kazakistan’ın Cambul-Talas şehrinde yer alır. 11-12.yy’a tarihlendirilmektedir. Kare planlı kubbeli yapı, tuğla ile inşa edilmiştir. Kubbe geçişleri tromptur. Üst örtü, içten 12 dilimli, dıştan ise 16 yivli piramidal bir örtü şeklindedir.

Türbenin güney cephesinde yuvarlak kemerli 3 niş bulunmaktadır. Bu nişlerden ortadaki daha geniş ve yüksektir. Bu niş içinde giriş açıklığı yer alır. Diğerleri kör niş şeklindedir. Kör nişler üzerinde madalyonlara yer verilmiştir. Güney cephenin üzerinde Arapça nesih bir kitabe yer alır.

Yapının kuzeyi hariç diğer cephelerinde tuğla süslemeli bir friz bulunmaktadır. Her cephedeki giriş açıklığı ile çar-tak tipi türbeler grubuna dahil edilmiştir. Ancak asıl giriş dışındaki açıklıklar kapatılmıştır. Yapı oldukça sade bir görünüşe sahiptir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required