Başlangıcından Günümüze Yıkanma Kültürü ve Hamamlar

İslamiyette temizlik önemli bir yere sahip olup,

Allah çok temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108).

Yahudilikte temizliğe önem verilmiş ve Tevrat’ta bu husus şöyle zikredilmiştir: “Kirli olup kendisini
temizlemeyen adam, halkın arasından atılacaktır.”

Hristiyanlıkta ise ruh temizliği ile ilgili olarak İncil’de şu ifadeler yer almaktadır: “Ne var ki ağızdan çıkan,
yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler… yalancı şahitlik ve iftira hep yürekten
kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.”

Hinduizm’de temizliğe önem verilmiş ve ibadetlerde temiz olunması prensip haline getirilmiştir. Bu dinde
insanlar sabah şafaktan önce kalkar, evde veya nehir kıyısında yapacağı sabah ibadetine hazırlanır; tanrının
adını anar ve yıkanır.

Budizm’ de de insanın maddi ve manevi temizliğe önem vermesi öğütlenir.

 

Tarihsel süreç içerisinde yıkanma kültürü toplumlar için önemli bir yere sahiptir. Suyun azizliği ve temizliği ortaya su mimarisinin çıkmasına vesile olmuştur. Bunun en önemli yansıması ise hamamlardır. Başlangıçta nehirlerde ve göllerde yıkanan insanlar, Roma İmparatorluğu vasıtasıyla hamamlar ile tanışmıştır. Roma’da başlayan bu serüven Türk-İslam mimarisi ile anlam kazanmıştır. Farklı plan tiplerinde inşa edilen hamamlar aynı zamanda kendi terminolojisini de meydana getirmiştir…..

 

Nehirlerden başlayan yıkanma serüveninin gelişim aşamasını, kültürlerdeki yıkanma yerlerini, hamam türlerini ve hamam tiplerini anlatan çalışmamıza ulaşmak için;

Geçmişten Günümüze Yıkanma Kültürü ve Hamamlar

 

Bize destek için sitemize abone olmayı unutmayınız !!

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required