Hz. İsa’nın Kabri

KUTSAL KABİR KİLİSESİ

Bugün, Kilise, Kudüs Rum Ortodoks Patrikliğinin merkezi olarak hizmet etmesinin yanında başka birçok kilise tarafından ortak kullanılmaktadır. Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra mür denilen yağ ile yağlanıp buraya gömüldüğü kabul edilir.

Belirli bir tipte kilise planı yok. Karma bir planda ele alınmıştır. İçerisinde dehlizli bir yapı var. Zeyrek Manastırı ile benzerlik göstermektedir. Doğu ve batı bölümü daire şeklinde düzenlenmiş, yarım daire şeklinde çıkıntılar yer alır. Bunlar apsidiol olabilir. İki bölüm şeklinde düzenlenen ana mekanların üzeri kubbe ile örtülüdür. Hz. İsa’nın kabrinin bulunduğu mekanın üzeri fenerli kubbe ile örtülüdür.  Planın bu kadar dağınık olmasının sebebi yapının bulunduğu yer ve önemi dolayısıyla olmalıdır.

About

You may also like...

One thought on “Hz. İsa’nın Kabri

Your email will not be published. Name and Email fields are required