III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu Çağrı Metni

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri, III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda yine “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyor.

1-3 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan sempozyum için konu başlıkları şunlardır:

*İstanbul Araştırmaları
*Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları
*Kültürel Miras Yönetimi
*Teorik ve Disiplinlerarası Çalışmalar
*Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri
*Sit Alanları ve Ekoloji
*Kültür Endüstrisi ve Politikaları
*Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri
*Arkeoloji, Sanat ve Medya

Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler:

“Sanat Tarihi,Arkeoloji, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk”

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 29 Aralık 2017

İletişim Bilgileri:

https://sempozyumarkeosanat.wordpress.com/

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required