İngiltere ve Fransa’da Gotik Mimari Farklılıklar

İngiltere ve Fransa’da Gotik Mimari Farklılıklar için kısa notlar

İngilterede‟ki katedraller, Fransa‟daki katedraller kadar yüksek değildir. Buna karşılık uzunlukları ile dikkati çekerler. Bu uzunluk özellikle koro da öne çıkmakta ve koro bölümü çogu kez iki çapraz nef‟le kesilmektedir. Bu uygulama Romanik Fransız Kolony Kilisesi‟nden alınmıştır. Oluşum olarak, doğu bölüm haç formlu ve bağımsız bir form sergilemektedir

Klasik Fransız Katedralleri‟nde nadiren ortaya çıkan çapraz nef‟ler, İngilterede sık sık görülmekte ve ayrı bir bütün şeklindedirler. Tipik ingiliz çapraz nef  uygulamalarının ürünüdür.

iç mekan kasıtlı olarak, koro duvarı, koro parmaklıkları ve kademeli arkad dizileriyle ayrılmıştır. Bu uygulama doğu bloğunda mekan bütünlüğüne zarar vermektedir. Zira Fransız katedrallerinde mekan bütünlüğü amaçlanmıştır. ingiltere katedrallerinde ise bu durum görülmez.

Yine Fransız katedrallerinde içteki çok katlı anıtsallık, İngiliz yapılarında kaybolmuştur. Ancak bu kayıp, içten mekan etkisinin çok yönlülüğüyle telafi edilmeye çalışılmıştır. Bu uygulama İngiltere katedrallerinde bir özellik niteliğindedir.

Klasik mimari olarak kabul edilen, eski Yunan ve Rönesans kiliseleri simetrik veya merkezi planlı olup, ifadelerini kapalı bir kompozisyonla bulmuĢtu; dolayısıyla bu kompozisyona her şeyi almak yada bir ilavede bulunmak kompozisyonunun bütünlüğünü bozmaktadır. Buna karşılık Gotik mimari geçmişle organik bir bağı olup, modern mimariylede uyum sağlamaktadır.

Süsleme olarak İngilteredeki Gotik plastik süsleme ile Fransadaki süslemeyi karşılaştırmak uygun değildir. Çünkü İngilizlerin süsleme anlayışı bitkisel nakış ve konsollar görülür. Çeşitleri ve orjinallikleri aşılmamıştır.  Bunların dışında XIII: ve XIV. yy‟larda İngilterede geometrik duvar süslemesi, büyük katedrallerde önemli bir ilerleme sağlamış Avrupaya öncü bir rol almıştır.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required