Medrassen Türbesi

Batna’nın 34 km kuzeydoğusunda bulunan ve Mağrip’in en eski türbesi olma özelliği taşıyan yapı, MÖ üçüncü yüzyıla kadar uzanan Numidya Massyles krallarına aittir. Yapı üzerinde herhangi bir kitabe bulunmadığı için MÖ 2. yüzyıla verilmiştir ve bu da seleflerine Masinissas atfedilmiştir. Birçok tarihçi meşru bir şekilde Medrassen veya daha doğru yazım olan Madghassen isminin, Masinissas ve Massyles’in soyundan gelen Numidyalıların atası Ibid Haldun’a göre Madghes’ten geldiğini ileri sürmektedir.

Mimari olarak, türbe, silindirik plan formunda ele alınmış olup kademeli konik bir külah ile kapatılmıştır.  58 metre çapında rotond, Dor tarzında 60 bağlantılı sütun ile çevrilidir. Koni, 18.5 metre yüksekliğe ulaşan 23 basamaklı seviyeden  oluşur. Medrassen’in yüksekliği çapına göre çok düşük olduğundan, anıt biraz basık görünmektedir. 

Türbe, Mağrip’teki mimarların, Helenistik dünya ile etkileşimini gösteren karışık bir tarzda yapılmıştır Aslında, dekorasyonu Yunanlılardan (Dor sütunları) ve Mısırlılar / Fenikelilerden (cavetto korniş) ödünç alınan elementlerin bir karışımıdır. Bununla birlikte, mimarisinin Roma öncesi ve doğal olarak İslam öncesi dış etkileri yansıtmasına rağmen, anıt , Hıristiyan Kadının Mezarı gibi diğer Roma öncesi türbeler için bir model görevi gören yerel Mağribi inşaat tekniklerinin kanıtını vermektedir. 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required