Sanat Tarihi Öğretmenleri “Şehrimiz” dersine girebilecek

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçen “Şehrimiz” dersinin müfredatı, “Şehirlerin Hikayesi”, “Şehirde Yaşam”, “Şehrimi Tanıyorum”, “Şehrim Çalışıyor”, “Şehrimde Ben” ünitelerinden oluşuyor.

Yeni yayımlanan Tebliğler dergisine göre Okullarda okutulacak “Şehrimiz” dersini okutacak branşlarda belirlendi.

Sınıf Öğretmeni, Sanat Tarihi,Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve  Sosyal Bilgiler alanı öğretmenleri tarafından okutulabilecek.

Şehrimiz” dersi ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saat okutulacak.
Hayırlı Olsun…
Kaynak:http://www.ogretmenlergazetesi.com/gundem/bu-branslara-cok-guzel-haber

You may also like...

One thought on “Sanat Tarihi Öğretmenleri “Şehrimiz” dersine girebilecek

  1. Özlem sartık

    Temmuz 30, 2018 at 2:16pm

    Sanat tarihi dersi zorunlu olsun

  2. Sema

    Eylül 7, 2018 at 1:34pm

    Atana olmadıktan sonra Sanat Tarihi öğretmeni yine o derse giremez.

Your email will not be published. Name and Email fields are required