İsfahan’ın kuzeyinde bulunan Ardistan Şehrinin merkezinde bulunan yapının ilk inşası Büyük Selçuklu döneminden öncesine kadar…

Büyük Selçuklu döneminde İsfahan’da 1134 yılında, Melikşah oğlu Mehmet Tapar tarafından inşa edilen caminin kitabeleri…