Türk Mitolojisinde Hayvanlar-Ejderha

Ejderha bütün dünyada Çin Mitolojisi ve sanatına ait kabul edilirse de Türk mitolojisi ve sanatında da büyük yer tutmuştur.

Bu masal hayvanı,gök ve yer-su unsurlarına bağlı olarak geniş bir uygulama alanı bulmuştur.Türklerde özellikle erken dönemlerde bereket,refah,güç ve kuvveti simgeleyen ejderha, Ön Asya kültürleriyle ilişkiye geçildiğinde ise kötülüğün simgesi olmuştur.

Çin mitolojisinde imparatorluk simgesi olan ejderha Türk mitolojisini etkilemiş,Türk mitolojisinde su,bolluk ve yeniden doğuşun timsali sayılmıştır.Çin’de olduğu gibi Türk hayvan takviminde de yıl simgesi olarak yer almıştır.

Ortaçağ Türk metinlerinde ejderin çeşitli alegorik anlamları ifade etmek üzere kullanıldığını görüyoruz.Hükümdarlarla ilgili olarak ejderha ele anıyorsa iktidarın,din,tasavvuf gibi konularla ilgili ejderha zikrediliyorsa dünyanın insanı yolundan saptıran tuzaklarını vb. ifade eder.

Kaynak:Türk Mitolojisinin Ana Hatları-Yaşar Çoruhlu

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required