17. yüzyılın önde gelen gezgini ”Evliya Çelebi”

Evliyâ Çelebi 25 Mart 1611, İstanbul‘da doğdu.

Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.

Evliya Çelebi’nin seyahate başlamasına vesile olan olay;1040 Muharrem ayının Aşure Gecesi (19 Ağustos 1630) gördüğü rüyadır.Rüyasında İstanbul’da Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii’ndedir. Orada muazzam bir cemaat vardır. Dikkat eder, İslam peygamberi Hz.Muhammed‘i (sav) baş tarafta görür. Dört sadık halifesi ve diğer ashabı da hep oradadır. Hz.Muhammed’in (sav) yanına gidip ondan şefaat dilemek arzusundadır. Ama bir türlü cesaret edip de gidemez. En sonunda bir cesaretle gidip “Şefaat ya Resulullah” diyeceğine, “Seyahat ya Resulullah” der. Böylece, 70 yaşına kadar sürecek ve çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler geçirmesine rağmen vazgeçmeyeceği seyahati başlar.

Evliya Çelebi'nin rüyasını gördüğü camii Ahi Çelebi Camii

Evliya Çelebi’nin rüyasını gördüğü camii – Ahi Çelebi Camii

Another technique is to turn the elite site computers off at times

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required