Bursa İpek Hanı

Ulu Cami ile Pirinç Hanı arasında yer alan İpek Han, Sultan Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Külliye ’ye gelir getirmesi için 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır.  Eski kayıtlarda Sultan Hanı, Han-ı Harir, Yeni İpek Hanı, Eski İpek Hanı gibi isimlerle geçtiği gibi, bir zamanlar içinde landon tipi araba imalatçıları ve tamircileri bulunduğu için Faytoncular ya da Arabacılar Hanı olarak da adlandırılmıştır. İpek Hanı’nın mimarının, Hacı İvaz Paşa olduğu düşünülmektedir.

Yontma taş ve tuğladan inşa edilmiş yapı, avlu etrafında iki katlı revak ile bu revaklara açılan odalardan oluşur. Alt katında 38 üst katında 38 olmak üzere toplam 76 odası vardır. Hanın ortasında şadırvan, dört oda ve bunların üstünde on iki köşeli mescidi vardır ancak mescit günümüze ulaşmamıştır.

İpek han, 19. yüzyıl sonlarında Vali Ahmed Vefik Paşa döneminde Mecidiye Caddesi’nin açılması sırasında hanın doğusundaki giriş cephesi yıkılmış, 1958’den sonra bu bölüm yeniden yapılmıştır.  Yapı son olarak 1980’de onarım görmüştür.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi

Bursa Bel.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required