Camiü’r-Rızk

Cami, Hasankeyf/Hısın Keyfa Eyyubileri’nden el-Adil Fahreddin Süleyman tarafından 1409 yılında inşa ettirilmiştir. Harim, caminin güneyinde dışarıya çıkıntı yapan arka arkaya iki odadan müteşekkil olup bunlardan arkadakinin üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeli bu kısmın her iki yanında yine üzerleri kubbe ile örtülü iki oda medrese olmalıdır. Kuzeyde ise, üç taraftan revaklarla çevrili ve ortasında şadırvan bulunan uzunlamasına dikdörtgen bir avlu mevcuttur. Avlunun kuzeydoğu köşesinde kare kaide üzerine silindirik formlu minare yer alır. Gövdesi silmelerle üç bölüme ayrılmış olan minare, süs kemerleri ve arabesk panolarla tezyin edilmiştir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required