Hz.Muhammed’in hayatı:Siyeri Nebi

Şeynameci Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman’ın birlikte hazırladığı Siyeri Nebi,Hz.Muhammed’in hayatını konu alır.

Erzurumlu şair Mustafa Darir 1388 yılında Türkçe yazmış ve dönemin Memluk sultanı Berkuk’a sunmuştur.Mustafa Darir’in eseri Osmanlı saray çevresinde beğenilmiş,Osmanlı tasvir sanatının yoğun olduğu Sultan III.Murad’ın saltanatının sonlarında resimlenmiştir.

Altı cilt halinde hazırlanan Siyeri Nebi’nin beşinci cildi hariç diğerleri günümüze ulaşmıştır.Bunlardan birinci,ikinci ve altıncı cilt Topkapı Sarayı’nda,üçüncü cilt New York’da,dördüncü cilt Dublin’de bulunmaktadır.Topkapı Sarayı müzesinin arşivinde bulunan bir belgede Siyeri Nebi’nin hazırlanmasıyla ilgili geniş bilgi yer alır.Belgeye göre eser 814 minyatürlü 6 cilt halinde hazırlanmıştır.Siyeri Nebi’nin tamamlandığı tarihte Sultan III.Murad öldüğü için kitap Sultan III.Mehmed’e sunulmuştur.Eser’in metninde Hz.Muhammed’in doğumundan ölümüne bütün hayatı anlatılmıştır.

Siyeri Nebi’nin en dikkat çeken minyatürü Hz.Muhammed’in Hira dağında ilahi sesler duymasını gösterir,ellerini kaldırmış dua ederken tasvir edilmiştir.Melekler bulutları üzerinde Hz.Muhammed’i izlemektedir.

Hz.Muhammed'in Hira Dağı'nda İlahi Sesler Duyması-Siyeri Nebi

Hz.Muhammed’in Hira Dağı’nda İlahi Sesler Duyması-Siyeri Nebi

Hz.Muhammed’in göksel yolculuğu Miraç İslam ikonografisine yerleşmiştir.Kendisine ”Allah’ın yarattıkların en hayırlısı” diyen sesi işittiğinde yerle gök arasının nurla dolduğunun anlatıldığı satırların  görselleştiren resmin tamamını altın yaldızla boyayarak kutsal ışığın her tarafı kapladığını seyredene hissetirir.Hz Muhammed Burak’ın sırtında, önde beyaz giysili Cebrail’in rehberliğinde ve diğer meleklerin eşliğinde Miraç yolculuğunda Mekke’den Mescidi Aksa’ya giderken gösterilmiştir.

 

Hz Muhammed Mirac Yolculuğunda

Hz Muhammed Mirac Yolculuğunda

Osmanlı dönemi tasvir sanatı örnekleri arasında sayıca en fazla minyatür Siyeri Nebi yer alır.Resimlerin çoğu aynı özenli işçiliğin olmaması,kimilerinin acele aceleyle çizilmesi ve boyanması, eserin kısa sürede tamamlandığını göstermektedir.

İslam ülkelerinin hiçbirinde Hz Muhammed’in hayatıyla ilgili böylesine zengin resim külliyatı üretilmemiştir.İslam’ın ilk dönemlerinin tarihinin öğrenilmesi Mustafa Darir’in yalın Türkçe ile yazdığı Siyeri Nebi’yi resimleriyle de okuyan saraylı kesim,özellikle harem halkı için önemli olmalıydı.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required