VI. LEON DİPTİKONU

VI. Leon Diptikonu:
İki parçadan oluşmasına rağmen bir parçası kaybolmuş, ikinci plaka da kırık olarak günümüze
ulaşmıştır. 1892 yılında Sakız Adası‟ndan alınarak Berlin Müzesi‟ne götürülmüştür. Diptikonun
kitabesinde VI. Leon‟un adı yazılı olup, 896-912 tarihlidir. VI. Leon‟un en çok bilinen
tasvirlerinden biride Ayasofya‟nın dış nartekste İsa‟nın ayağına kapanmış olarak tasvir edilmiştir.
Bu diptikon da, daha önce görmüş olduğumuz diptikon örneklerindeki antik mimariyi değişik bir
şekilde yorumlanmış olarak görüyoruz. Bütün kompozisyon yuvarlak bir kemer içine alınmış, üst
bölümde üç nefli bir bazilikanın içten apsis ve yan apsislerin tasviri yapılmış, ortadaki apsis te üç
pencere açıklığı işlenmiş, yanlar ise istiridye kavsaralı sekil de düzenlenmiştir. Alt kısım da ise
Meryem‟in 6. Leon‟a taç giydirme sahnesi tasvir edilmiştir. Burası apsisin önündeki bema kısmıdır.
Meryem‟in bir elinin VI. Leon‟un başında olması taç giydirme sahnesinin bir göstergesidir.
Meryem antik giysiler içinde diğer iki figür ise Bizans giysileri içindedir. Bu diptikon da ilginç olan
konunun anlatım şekli bir mimarinin içinde verilme geleneği bir antik özellik olup, konunun dinsel
içerikli olmasıdır. Yani diptikon da hem antik hem de Hıristiyan üslup birlikte kullanılmıştır.
Kemerlerin yuvarlak olması ve bir bazilika da oluşu Hıristiyan özellikleri göstermektedir.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required