BARBERİNİ DİPTİKONU

Barberini Diptikonu:
Paris Louvre Müzesi‟nde bulunmaktadır. Ne zaman yapıldığı ve kime ait olduğu tartışmalıdır.
1898 yılında müzeye intikal eden diptikon, daha önce Barberini Kütüphanesi‟nde bulunduğu için bu
adla anılmaktadır. Genel olarak ortak bir kanıyla, İmparator Anastasius‟un 496 yılında İskitlere
karşı kazandığı bir zaferin anlatıldığı bir diptikondur. Bazı araştırmacılar bunun Konstantin, bazı
araştırmacılar ise bunun İmparator Justinyan olabileceğini iddia ederler. Bu, 5 plakadan oluşan bir
imparatorluk diptikonudur. 2 ya da 3 dikey plakadan oluşmaktadır. Plakalardan biri kaybolmuş,
diğerleri günümüze gelebilmiştir. Her plakada farklı bir kompozisyon işlenmiştir. Ortada ki dikey
ve geniş olan plaka da zaferden dönen imparator at üzerinde tasvir edilmiş ve zafer tanrıçası Nike
tarafından kutlanmaktadır. At üzerindeki imparatorun ayakları altında savaşta yenilen grupların af
dilemesi anlatılmış. En üstteki yatay plakada, ortada madalyon içinde İsa tasvir edilmiş sağ eliyle
takdis işareti yapıyor, sol elinde ise haç tutmaktadır. Bu madalyon iki melek tarafından
uçurulmaktadır. Konu Hıristiyan üslup ve antik özellik taşımaktadır. Yandaki dikey plakada hareket
halinde imparatora doğru yürüyen bir asilzâde, imparatora hediye sunmak üzere resmedilmiştir.
Bunun karşısında kaybolan plakada da benzer bir tasvirin olabileceği düşünülmektedir. En alttaki
yatay plakada ise imparatora hediyeler getiren iki ayrı grup Hintliler ve Sâsâniler tasvir edilmiştir.
Hintliler fildişi ve yırtıcı hayvanlarla birlikte resmedilmiştir. Diğer tarafta ise Sâsâniler hediyeler
sunmaktadır. Bu diptikonun diğerlerinden ayrılan yönü, İsa‟nın bu kompozisyonda yer alması ve
bütün figürlerin hareket halinde, portre karakterli ve son derece ayrıntılı bir şekilde işlenmesidir.
Gerek figürlerin kostümleri gerekse vücut anatomileri özellikle 5.yy‟da yapılan bir eser için son
derece gelişim göstermektedir. Figürlerde Antik Roma asker kıyafetleri şeklinde düzenlenmesi,
İsa‟nın kıvırcık saçlı olarak resmedilmesi, meleklerin antik dökümlü kıyafetler içinde olması dikkati
çeken unsurlardır.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required