Kaiser Diptikonu

Milano‟da yer alan diptikonun üzerinde yazıt olmasına karşın tarih ve ad olmadığı için yazının harf karakterlerinden 500-992 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir. 5 plakadan meydana gelen ve bir imparatorluk diptikonu olan eserin 3 dikey levhası kaybolmuş, sadece alt ve üst kısımlardaki yatay plakalar günümüze ulaşmıştır.

Konu ve kompozisyon olarak Barberini Diptikonu ile çok yakın bir benzerlik söz konusudur. Ortada imparator tasviri, her iki yanda asilzâdeler tasvir edilmiştir. Üstteki yatay plakada yine İsa tasviri, alttaki yatay plakada ise çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kuzeyli grupların imparatora hediye vermesi anlatılır. Bu levhanın baş ve sonunda iki kadın bebeklerini emzirirken işlenmesi farklı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İmparatora verecekleri hediyeleri olmadığı için kutlamalara bu şekilde katıldıkları düşünülmektedir. Kalabalık figürler arasında cüce ve soytarılarda dikkat çekmektedir. Diptikonun 36,5 cm boyunda 10,5 cm enindedir. Tamamının ise 45×35 cm olduğu sanılmaktadır.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required