İsa’nın Vaftiz Edilişi

İsa’nın vaftiz ediliş ikonası;

Vaftiz ikonası; İsa‘nın Ürdün Şeria (Erden) ırmağında, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilişini betimlemektedir. Konunun kaynak notası kutsal kitaplardan birisi olan İncil‘dir (Matta 3,1–17). Vaftiz olayını gösteren bu ikonada İsa, kayalıklarla çevrili nehrin mavi sularının içinde çıplak olarak tasvir edilmiştir. Bir ağacın yer aldığı sol kıyıda Vaftizci Yahya nehre doğru eğilerek sağ elini kendisine doğru dönmüş olan İsa‘nın başı üzerine koymuş ve vaftiz işlemini tamamlamaktadır. Tasvirin üst tarafında görülen yaşlı kişi Kutsal üçlemenin birinci unsuru Baba Tanrıyı ve onun altında uçan güvercin ise İsa‘nın üzerine inen Kutsal Ruh‘u temsil etmektedir. Arka plan altın yaldızlı olup, Kutsal Ruh bir ışık huzmesi halinde inmektedir. Yukarı doğru yükselen kayalar, dağlarda metanet, Tanrının evi, ruhun ölümsüzlüğü gibi kavramları anlatmaktadır. Sağda Vaftizci Yahya‘nın ardında bekleyen üç melek ise İsa‘nın elbiselerini giydirmek için sudan çıkmasını saygı ile beklemektedirler İsa‘nın vaftizi konusunda kutsal kitaplarda melekler söz edilmemesine rağmen çeşitli kaynaklardan edilen bilgilerin sonucunda yapılan yorumlar neticesi İsa‘nın vaftizine meleklerin iştirak ettiği kanısına varılmıştır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required