Kayseri Seraceddin Medresesi

 

Kayseri şehir merkezinde yer alan Seraceddin Medresesi giriş kapısındaki kitabesine göre, II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Kayseri Valisi Seraceddin Bedr tarafından 1238 M yılında yaptırılımıştır. Yapıya Küçük Hunat Medresesi de denilmektedir. Fakat Hunat/Honat Medresesiyle veya Hunat Hatunla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Plan olarak küçük bir medresesdir. Girişi eyvan türü giriş şeklindedir. Açık avlulu, 3 eyvanlı, tek katlı, 4 yönden revaklı bir plana sahiptir. Düzgün kesme taş işçilik bu medresede daha belirgindir. Medresenin avlusunda Avgunlu’da olduğu gibi “T” formu eyvanlar ile oluşturulmuştur.

Girişin sağ ve solundaki merdivenler dama çıkışı sağlar.  Yapı üzerinde den dan‟lara yer verikmesi şehir kalesinin mimarisine uyum sağlamak içindir. Giriş kapısının tam karşısında beşik tonoz örtülü ana eyvanı vardır.  Yapının revak kısmı ana eyvan önünde çapraz tonoz örtülü diger bölümler ise beşik tonoz örtülüdür.  Eyvanın iki tarafında büyük odalar bulunmaktadır. Yine bu eyvanın sağ ve solunda iki küçük eyvan yer almakta ve bunları kapıya doğru iki yanda sıralanan 4‟er beşik tonoz örtülü oda takip etmektedir.  Medrese günümüzde kitabevi olarak kullanılmaktadır.

 

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required