Kül Tigin Anıtı-Harika Birgin

Harika Gökçe Birgin Sanatın Yolculuğu için ”Kül Tigin Anıtı” yazısını yazdı.Kendisine teşekkür eder,yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

Kül Tigin Anıtı

Yazıttan bazı kısımlar alınmıştır. Bilge Kağan ve Kültigin’in babaları Kutluk Kağan öldüğünde Bilge Kağan da Kültigin de küçüktür. Amcaları Kağan olur.Amcası vefat edince Kültigin ağabeyi Bilge Kağan’ı tahta oturtur ve kendisi de daima ağabeyini destekler.Savaşlarda ordunun başında bulunur.Tonyukuk babalarının nasıl yanındaysa tecrübeleriyle Bilge Kağan ve Kültigin’in de yanındadır. Bilge Kağan’ın hükümdarlığı zamanında kağanlık zirve dönemine ulaşırken bir yandan da önce Kültigin ardından Tonyukuk vefat eder. Bilge kağan yalnız kalır.İç çekişmeler başgösterir,zehirlenerek,öldürülür.Yıl 734.

On bir yıl sonra Uygur Türk Devleti sekizinci yüzyılda kurulur.

Kül Tigin Anıtı’nda Neler Yazıyor?

Kül Tigin koyun yılında on yedinci günde uçtu. Dokuzuncu ay, yirmi yedinci günde yas töreni tertip ettik. Türbesini, resimini,1 kitabe taşını maymun yılında yedinci ay, yirmi yedinci günde hep bitirdik. Kül Tigin kendisi kırk yedi yaşında bulut çöktürdü … Bunca resimciyi Tuygut vali getirdi.

[1] Bunca yazıyı yazan Kül Tiginin yeğeni Yollug Tigin, yazdım. Yirmi gün oturup bu taşa, bu duvara hep Yollug Tigin, yazdım. Değerli oğlunuzdan, evlâdınızdan öksüz akına binip dokuz eri mızrakladı, merkezi vermedi. Annem hatun ve analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı, ölenler yurtta yolda yatıp kalacaktınız.

[10] Kül Tigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım.1 Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsan oğlu hep ölmek için türemiş.

Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak diyip düşünceye daldım. Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı milletinden başta

[12] Udar general geldi. Çin kağanından İsiyi Likeng geldi. On binlik hazine, altın, gümüş fazla fazla getirdi. Tibet kağanından vezir geldi. Batıda gün batısındaki Soğd, İranlı, Buhara ülkesi halkından Enik general, Oğul Tarkan geldi.

[13] On Ok oğlum Türgiş kağanından Makaraç mühürdar, Oğuz Bilge mühürdar geldi. Kırgız kağanından Tarduş İnançu Çor geldi. Türbe yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapıcısı olarak Çin kağanının yeğeni Çang general geldi.

çok daha iyi beslerdiniz. Uçup gittiniz. Gökteki hayattaki gibi…

Bir yılda beş defa savaştık. En önce Togu Balıkta savaştık.
..
Kül Tigin Azman akına binip atılarak hücum etti. Altı eri mızrakladı. Askerin hücumunda yedinci eı”i kılıçladı. İkinci olarak Kuşalgukta Ediz ile savaştık. Kül Tigin Az yağızına binip, atılarak hücum edip bir eri mızrakladı.
..
Dokuz eri çevirerek vurdu. Ediz kavmi orda öldü. Üçüncü olarak Bolçuda Oğuz ile savaştık. Kül Tigin Azman akına binip hücum etti, mızrakladı. Askerini mızrakladık, ilini aldık. Dördüncü olarak Çuş başında savaştık.

..Türk

[7] milleti ayak titretti. Perişan olacaktı. İlerleyip gelmiş ordusunu Kül Tigin püskürtüp, Tongradan bir boyu, yiğit on eri Tonga Tigin mateminde çevirip öldürdük. Beşinci olarak Ezginti Kadızda Oğuz ile savaştık. Kül Tigin
Az yağızına binip hücum etti. İki eri mızrakladı, çamura soktu. O ordu orda öldü. Amga kalesinde kışlayıp ilk baharında Oğuza doğru ordu çıkardık. Kül Tigini evin başında bırakarak, müdafaa tedbiri aldık. Oğuz düşman, merkezi bastı. Kül Tigin

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required