Leşker-i Bazar Ulu Camii

Leşker-i Bazar Ulu Camii, Gazneli Malmud’un Afganistan’ın Hilmend şehrinde inşa ettirmiş  olduğu saray kompleksi içerisinde yer almaktadır.

Sarayın güney cephesinin ön tarafında etrafı duvarlarla çevrili avlunun nehre bakan kenarında bulunan cami, .86×10.50 m ölçülerinde olup, kıble duvarına paralel uzun iki sallından müteşekkildir, Tuğla malzeme ile inşa edilen caminln mihrabının önü* iki şahın boyunca uzanan dikdörtgen tuğla ayak üzerine oturan yüksek bir kubbe ile örtülüdür. Mihrap önü kubbesiyle kendisinden sonra gelecek yapıları etkileyen bir özelliktir. Güney ve kuzey yönündeki yan kanatlarda hangi örtü sisteminin uygulandığı bilinmemektedir.

Sonradan sarayla birlikte tamamen tahrip edilen caminin inşaasında görülen titizlik ve sütunlar üzerindeki süslemelerin kalitesi, eserin XI. yüzyılın ilk yarısında Sultan Mahmut veya I. Mesut zamanında yapılmış olduğu izlenimini vermektedir.

 

Hilmend Bölgesi

 

Cami kalıntıları

Cami Plan Şeması

 

 

Kaynak:

Schlumberger, Daniel. Lashkari Bazar: Une residence royale ghaznévide et ghoride. Bölüm 1A: L’architecture , 67-69. Paris: Diffusion de Boccard, 1978.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required