Muhammet Bin Hayrun Camii

Tunus’un Kayravan şehrinde bulunur. Üç kapılı mescid olarakta bilinir.

 Üzerindeki kitabeye göre Banisi İbn-i Hayrun tarafından 253 H. 866 M. tarihinde yaptırılmıştır.

 Küçük boyutlardaki caminin avlusu bulunmamaktadır. 9x9m ölçülerinde kare bir yapıdır.

 Caminin giriş cephesi önemlidir. 3 kapılı bir cephe düzeni ortaya koymaktadır.

 Kapılar; at nalı kemerli üç açıklık içinde dikdörtgen formdadır. Ortadaki kapı daha büyüktür.

 Üç kapılı cephe düzeni, antik gelenekten islam mimarisine geçmiş, ilk olarak ta Şam Emeviye Camii de görülmektedir.

 Kapıların üzerinde duvar yüzeyinde kuşaklar halinde kitabeler yer alır.

 En alttaki yapının 1440-44 yıllarında yapılan tamirat kitabesidir. Bunun üzerinde ayet kuşağı, onun üstünde bitkisel süsleme kuşağı bulunur. En üstte ise 866 Muhammet İbn-i Hayrun adının geçtiği inşaa kitabesi yer alır.

 7m yükseklikteki cephe doğrudan caddeye açılmaktadır.

 Harim alanı 2 dizi halinde 3 paralel sahından oluşur.

 Kemer dizileri, duvar payeleri ve 2 serbest sütun üzerinde at nalı kemerlerle oluşturulmuştur.

 Kıble duvarında 1,5m derinlikte at nalı kemerli yarım yuvarlak nişten oluşan bir mihrap bulunur.

 Mihrabın iki yanında bulunan nişlerle haraketlilik sağlanmaya çalışılmıştır.

 Caminin kuzey köşesindeki minare, cepheden hafif taşkın şekildedir. Orjinalde bu bölümde yağmur sularının depolandığı bir sarnıç yer almaktadır.

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required