Müzeciler Günü kutlu olsun

İnsanlığın ortak geçmişinin bilinmesi ve bilginin yaygınlaştırılması için verdikleri kıymetli hizmet için müzecilerimizin bugünü kutlu olsun.

Asar-ı Atika Müzesi (istanbul Arkeoloji Müzesi) Türkiye’nin ilk müze binasının açılış günü 13 Haziran 1891 Müzeciler Günü olarak kutlanmaktadır.

1881’de Alman asıllı müze müdürü M. Dethier’in ölümüyle Çinili Köşkteki müzenin müdürlüğüne tayin edilen Osman Hamdi Bey, Türk müzeciliğinin önderi sayılmaktadır.

İlk müze binasının açılması genişletilmesinden sonra Cumhuriyet ile birlikte müzelerde ve bilimsel çalışmalarda görev alacak yetişmiş personel bulunmadığı için yurt dışına Atatürk’ün önderliğinde Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile başarılı öğrenciler gönderilmiştir.

Avrupa’ya gönderilen öğrenciler arasında Hititolog Sedat ALP, Sanat Tarihçisi Oktay ASLANAPA, Arkeolog Ekrem AKURGAL, Tarihçi Ayşe Afet İNAN bulunmaktadır.

“Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanıma ve sahip olmaktan geçer.” M. K. ATATÜRK

Özel Müzeler Sorunu;
Sanat Tarihçi, Antropolog, Arkeolog, Etnolog, Tarihçi, Sumerolog, Hititolog gibi farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerce yönetilen ve uzmanların çalıştığı devlet müzelerinin aksine; 229 Özel Müzede çalışan ve yönetenlerin büyük çoğunluğunda bu uzmanlar çalışmamaktadır.

Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren bu özel müzeler için 13 Haziran Müzeciler gününde müzecilerin en büyük sıkıntısı bu 229 Özel Müzede uzmanlarının görev almamasıdır.

Adı sıkça duyulan ve belli bir isim yapmış bu özel müzelerin büyük çoğunluğunda öğrenim ve iş tecrübesi müze ve müzecilikle ilgili olmayan çalışanlar tarafından tanıtılmaktadır.

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik Madde 8- Özel müze açmalarına izin verilenler müzenin özelliğinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte uzman personel ile yeteri kadar bekçi görevlendirmek zorundadırlar.

Özel Müzeler başta olmak üzere tüm müzelerdeki uzman çalışan sayının yeterli sayıya ulaşmasını temenni ediyoruz.

Sanat Tarihi Platformu

19030485_577668969287825_1936201686022649728_n

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required