Niğde Sungur Bey Camii

Niğde şehir merkezinde yer alan ve  İlhanlılar’ın Niğde valisi Seyfettin Sungur Bey tarafından yaptırılan Sungur Bey Camii’nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Caminin, minare kaidesindeki vergi kitabesinden 1335 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır[1]. Minberde yer alan diğer kitabeden ise Sungur Ağa ile Ebû Said Bahadır Han’ın adı yer almaktadır. İki kitabeden hareketle 1316-1335 yılları arasında inşa edilmiş olacağı düşünülmektedir[2]. caminin kündekari ahşap kapı kanatları ve minberi dikkat çekicidir.

Caminin orijinalde, mihraba dikey üç sahından meydana gelmektedir. Bu sahınları meydana getiren ahşap sütunlar, orta eksende üç kubbeyi, yan bölümlerde ise çapraz tonozları taşıdığı düşünülmektedir. Diğer bir görüşte ise üst örtü tamamen tonozdur[3]. 1469-70 yıllarında caminin zarar gördüğüXVIII. yüzyılda tahrip olan caminin ahşap taşıyıcıları ve üst örtüsü yenilenmiştir. Yapı, günümüzde yedi sahınlı ve ahşap tavanlıdır[4].

[1] Adem Çelik, “Sungurbey Camii (Niğde) Doğu ve Kuzey Taç Kapılarındaki Figürlerin İkonografik Değerlendirilmesi”, Sanat Dergisi, S.13, 2008, 1. (1-16), Hüdevendigar Akmaydalı, “Niğde Sungurbey Camii”, Vakıflar Dergisi, S.19, 151. (147-178), Selçuk Mülayim, “Geometrik Kompozisyonların Çözümlenmesine bir Yaklaşım (Niğde Sungurbey Camisi ahşap kapı kanatları üzerine bir deneme)”, Sanat Tarihi Dergisi, C.1, S.1, 1982, 54. (51-62)

[2] Zeynep Demircan, “Sungur Ağa Camii ve Türbesi”, TDVİA, C.37, İstanbul 2009, 525-530.

[3] Akmaydalı, 151.

[4] Demircan, 525-530.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required