Niksar Yağıbasan Medresesi

Tokat’ın Niksar İlçesinde bulunan Yağıbasan Medresesi, Anadolu’da inşa edilmiş kapalı avlulu medreselerin başında gelmektedir.

Danişmendli döneminde Nizamettin Yağıbasan tarafından 1157 tarihinde inşa edilen medrese plan şeması olarak Tokat Yağıbasan Medresesi ile büyük benzerlik içerisindedir.

Kapalı avlulu iki eyvanlı ve tek katlı bir plan şeması sergileyen medrese, günümüze sadece duvar kalıntılarıyla ulaşabilmiştir. Kuzey-güney istikametindeki medresenin giriş kapısı güneybatıya doğru kaydırılmıştır. Anıtsallıktan uzak olan giriş kapısı tonoz ile örtülü odaya geçit vermekte buradan ise kubbe ile kapatılmış avluya erişim sağlanmaktadır. Ayrıca dağ yamacına doğru yaslanan medresede asimetrikliklerde söz konusudur.

Medrese üzerinde herhangi bir bezeme anlayışı bulunmamaktadır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required