Avlu: Genellikle camilerin kuzey yönünde, üstü açık, üç yönden revaklarla çevrili mekana verilen isim. Harem:…