Tiziano Vecellio-Dünyevi Aşk İlahi Aşk

 • 1511-1517
 • Yağlı boya tekniğinde.
 • 118x179cm.
 • Roma villa Borghesede bulunuyor.
 • Bu tablonun kompozisyon kurgusuda gerçek ve allegorik öğeler birleştirilerek ele alınmış.
 • Geniş ve derin peyzaj akşam vaktine işaret etmektedir.
 • Kompozisyonun merkezinde kabartmalarla süslü antik bir havuz ya da bir lahitten oluşan havuzun iki yanında simetrik olarak oturtulmuş biri giysili diğeri yarı çıplak iki nünfenin dünyevi ve ilahi aşkı simgeledikleri görülmektedir.
 • Resmin odak noktası ortadaki havuzun suyu ile oynayan eros figürüdür.
 • Nünfelerin çıplak vücutlarının, saçlarının ve yüzlerini adeta tatlı bir rüzgar okşar gibidir.
 • Çıplak nünfenin omuzlarından sarkan kırmızı kumaş tabloyu sıcak ve canlı tutmaktadır.
 • Kırmızı renk tizianon bütün tablolarında sürükleyici bir renk olarak sık sık karşımıza çıkacaktır.
 • Soldaki nünfenin giysisinde beyaz hakim renk kırmızı ise yardımcı renktir; sağdakinde ise diğerinin tersi olarak kırmızı hakim beyaz ise yardımcı renktır.
 • Soldaki figür sağ eli ile bir demet yaban gülü tutarken sol elinde bir metal tasa dokunulmuştur.
 • Buna karşılık sağdaki nünfe sol eli ile içinde tanrının ilahi aşkının sonsuz ışığı olduğu farz edilen bir kandil tutmaktadır.
 • Bu tablodaki kadın figürlerinin plastik özellikleri tizanonun diğer eserlerinde örneğin flora, uyuyan venüs veyahutta aynaya bakan venüs gibi tablolarda da karşımıza çıkmaktadır.
 • Arka plandaki iki bölümlü doğa parçası resmin anlam boyutunu değiştirip bütünü tamamlamaktadır.
 • Sağdaki nünfenin arkasında ağaçlar, kır, göl ve bir şehir görüntüsü yer almaktadır.
 • Kırdaki atlılar, tavşan kovalayan köpek, avcı, çoban ve sevgililer sosyal ve doğal yaşamı yansıtırlar.
 • Soldaki nünfenin arkasındaki peyzajda ise ağaçlık, yemyeşil bir yamaç üzerinde iki kule dikkati çekmektedir.
 • Ön taraftaki figürler, kaleye giden yol ve buradaki figürlerde perspektifi tamamlayan diğer öğelerdir.
 • Orta eksendeki erosun arkasında ise ağaçlar ve bu ağaçlar arasından görülen atmosfer ve onun tesiri altında resmedilmiş dağlarda kompozisyonun diğer öğeleri ile birlikte anlamsal bir boyut kazanmıştır.
 • Bu tabloda konu edinilen dünyevi ve ilahi yüce aşk kavramları venüsün iki yönlü değişken karekterleriyle ortaya konulmuştur.
 • Bunlardan biri saf tanrı aşkına diğeri ise dünyevi aşka görsel bir anlam kazandırmaktadır.
 • Erosun sularını karıştırmakta olduğu kaynağın önündeki yaban güllerinin varlığı bu suyun aşk çeşmesi veyahutta kaynağı olduğu anlamına gelmektedir.
 • Suyun biriktiği lahtin üzerindeki kabartmalarda işlenen konunun mitolojideki pagan tarihinde yer alan kadınların kaçırılması konusunu nakletmesi tabloda işlenen tanrı aşkının yanına dünyevi aşk kavramının da dahil edildiğinin kanıtıdır.
 • Bu durum lahtin iki yanında oturan nüfe figürleriylede desteklenmiştir.
 • Ellerindeki taslarla aşk kaynağından güç olan nünfelerden çıplak olanının venüs figürü ile olduğu kadar tabiat ana karekteriyle de ilişkisi göz ardı edilmemelidir.
 • Arka planda bir yükselti üzerinde yer alan şehir ile alçak bir düzlük üzerinde yer alan köy doğal ve yapay ikilemlere işaret eden sembolik ve amblematik özelliklerin ifadesine yardımcı olmaktadır.
 • Kompozisyonun arkasına bakıldığında burada anlamsal olarak ön planla arka planın bütünleştirlimiş olduğu dikkati çekmektedir. bu bütünleşme resmin oldukça olgun sayılabilecek resim kurgusuna işaret etmektedir.
 • Görüntüyü anlama bağımlı kılan sembolik ve ifadesel tavrı ile bu tablo tamamen yüksek rönesansın resim düşüncesine uygun bir durum sergilemektedir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required