Ankara Karacabey Camii

Ankara’nın Merkez Altındağ ilçesinde, Ankara Kalesi’nin sur duvarlarının güneydoğu ucunda Cami, türbe ve çifte hamamdan meydana gelen bir külliye olan Karacabey Camisi Hamamönü semtinde bulunmaktadır.
Vakıflar genel Müdürlüğü’ndeki 1484 tarihli vakfiyeden öğrenildiğine göre Karacabey tarafından yaptırılmıştır. Yapı topluluğu 1892 depreminde büyük tahribata uğramış, Karacabey’in torunlarından ve bu yapının mütevellisi İzzettin Karacabey 1938 yılında yeniden onarmıştır.
Karacabey Külliyesi XV.yüzyılın ilk yarısında Sultan II.Murat zamanında Anadolu Beylerbeyi olan Celalettin Karacabey tarafından yaptırılmıştır.

Bursa tipi, ters “T” veya zaviyeli cami denilen plân üslubundadır.
Bu plân tipinin Ankara’daki tek örneğidir. İbadet mekânının üzeri iki ayrı kubbe ile örtülmüş olup bunların yanında birer yan mekân ve beş bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır.
1892 depreminde ibadet mekânının üzeri çökmüş ve yeni yapımında da orijinaline sadık kalınarak beden duvarları yapılmış ve üzeri çatı ile örtülmüştür.
Caminin giriş portali sonradan yapılan bezemelerle özgün süslemesinden uzaklaşmıştır.

Bununla beraber kilit taşı ve çevresi güzel bir stalaktitli taş işçiliği göstermektedir.
Giriş kapısının üzerinde sülüs yazılı çiçekli bir zemin üzerine kitabe yerleştirilmişse de bu kitabe zamanla bozulduğundan bânisi ve yapım tarihi konusunda kesin bir bilgi edinilememektedir.
Caminin kuzeybatısına son cemaat yeri ile yan odaların birleştiği köşeye minare yerleştirilmiştir.
Minarenin altı Antik Çağlara ait devşirme parçalardan yapılmıştır.
Üst kısımlar mor renkli çini ile kaplı tuğla örgülüdür.
Bu tuğla bölmenin üzerinde Bursa kemeri şeklinde sağır nişler yer almaktadır.
Caminin kuzeybatı köşesinde Karacabey’in türbesi yer almaktadır. Türbenin içerisinde Varna’da şehir düşen Karacabey ile oğlu Ahmet Çelebi’nin mezarları bulunmaktadır.
Bu türbe Sultan III.Selim zamanında Pir Mehmet tarafından tamir ettirilmiştir.
1943 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı’nca da onarılmıştır.
Sekizgen plânlı türbenin girişi dışarı taşkın, yanları kapalı, üstü tonozlu bir eyvan biçimindedir.
Duvarları taş ve tuğlanın örgülü biçimde birlikte kullanılmasından oluşmuştur.

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required