Beçin Kızıl Han

Orhan Camii’nin 10m. kadar güneyinde, Kubbeli Çeşme’nin batısındadır. Üst örtüsünün tamamı göçmüş durumdadır. Yaklaşık kuzey-güney yönünde uzanan yapının girişi, batı cephesi ortasındadır. Taç kapısı da büyük ölçüde tahrip olmuştur. Üst kata çıkışı sağlayan merdivenin, bugün sadece izleri
görülebilmektedir. Alt kat, konsollar üzerine oturtulmuş, dört destek kemeriyle desteklenen, sivri kemerli bir beşik tonozla örtülüydü. Beşik tonozun çok az bir kesimi sağlam kalabilmiştir. Üst katta, birer kubbe ile örtülü  iki mekânın varlığı kalan izlerden anlaşılmaktadır. Güneydeki kubbeli mekânın güney duvarı üzerinde yer alan dikdörtgen profilli niş, bu mekanın mescit olarak planlandığını düşündürmektedir. Kubbeli mekânlar arasındaki alanın düzeni, tam olarak anlaşılamamaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından bir konut olabileceği öne sürülmüş olsa da yapının, Afyonkarahisar’ın Döğer kasabasındaki benzeri gibi, bir han olduğu kesindir. Muhtemelen XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilmiş olmalıdır. 18x30m boyutlarındadır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required