Burana Camii ve Minaresi

Kırgızistan’ın Tokmak şehrinde yer alır. Tokmak’ın yakınlarındaki Burana adındaki harabe içinde bulunan yapı bugün tamamıyla harap durumdadır. Tamamen tuğladan inşa edilen camii, 11.yy sonu 12.yy başına tarihlendirilmektedir. Süslemeler 9.yy- 10.yy özelliklerini göstermektedir. 7

Cami, 13x16m ölçülerinde, kareye yakın dikdörtgen bir formdadır. İçerde dört yönde kenar ortalarına nişler yerleştirilmiştir. Bunlardan kıble yönündeki mihrap olmalıdır. Mihrapta ki hayat ağacı kalıntısı dikkati çekmektedir. Yapının girişi kalan izlerden hareketle doğu yönde olduğu ve taç kapı formunda olduğu belirtilmektedir.

 

 

Minare: 11.yy’a tarihlendirilir. Bir platform üzerinde sekizgen kaideli ve yukarıya doğru daralan silindirik gövdelidir. Şerefe kısmı günümüze ulaşmamıştır. Tuğla malzemeli olup 45m yüksekliğinde olduğu tahmin edilen minarenin 24m’si günümüze ulaşmıştır. Gövde üzerinde açılan mazgallarla aydınlatma sağlanmıştır. Sekizgen kaidenin her yüzeyinde sivri kemerli, etrafı bordürlü nişlere yer verilmiştir. Gövde kısmı ise kuşaklar halinde süslenmiştir. Hem kaide de hem de gövdedeki kuşaklarda zencirek, eşkenar dörtgenler, haç, svastika, meandır gibi geometrik motifler kullanılmıştır. Minareye muhtemelen yanı başındaki caminin damından bir köprü ile ulaşılıyordu. Henüz bitkisel süslemeye görülmemektedir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required