Yapının kalıntıları Türkmenistan’ın Kızıl Atrek şehrinin 90 km kuzeybatısındaki, Dehistan Şehri harabelerinde yer alır. Yapı,…