CEVZAK’UL HAKANİ

Samarra’da Dicle nehrinin sol kenarında Halife Mu’tasım tarafından 836 yılında yaptırılan eser, dönemin en büyük saraylarından biri olup ancak bir bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiştir.  Babu’l-Âmme olarak isimlendirilen bu bölüm, ortadaki yanlardakilerden daha geniş beşik tonozlu üç eyvandan müteşekkildir. Saray ve müştemilatı bu kısmın arkasında yer almaktadır. Süslemeleri ile oldukça dikkat çeken sarayın duvarlarının büyük bölümü stuklarla kaplanmıştır. Harem duvarlarının üst kısmında ise Sasani, Helenistik ve Uygur sanatı etkileri taşıyan ve Abbasi dönemi resim sanatı için büyük önemi haiz figürlü freskler bulunmuştur. Sarayın kalıntıları arasında fresklerden başka oymalar, boya ve altın yaldızla süslenmiş ahşap kaplama parçalarına, renkli cam
mozaiklere ve lüster tekniği ile yapılmış çini kırıklarına da rastlanmıştır. 


Irak Samarra’da Dicle Nehri kenarında yer alır. Halife Mutasım tarafından 836’da yaptırılmıştır. Büyük bir kısmı yıkıktır. Yapının günümüze ulaşan en iyi kısmı cümle kapısı olan Babur Amme’dir. Burası, ortadaki yanlardan geniş, kemerleri sivri, 3 eyvanlı olan
bir cephedir. Kapının ardında bulunan avlular ve bölmeler sonunda tonozlu 4 eyvanla çevrili olan halifenin tahta odası sanılan ortadaki bir kubbeli alana ulaşır. Büyük avlunun çevresinde serdap denilen yer altı odaları bulunur. Serinlemek amacıyla
yapılmışlardır. Törenlerin yapıldığı haç seklindeki mekânlar 4 eyvanlı olup Halifeye aittir. Orta bölüm idari işler için ayrılmıştır. Taht salonu kubbelidir. Merdivenle çıkılıp kapıya girilir.
Sarayın süslemeleri genel olarak stuk üzerine olup panolar halinde duvarlara kaplanmıştır. Taht odasının panoları mermerdendir. Harem bölümünde duvarın yukarı kısımları insan ve hayvan figürleri, yaprak bezemelerle süslenmiştir. Sivri kemer stuko
bezeme üzerinde tonoz örtü vardır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required