EMINÖNÜ YENI VALIDE KÜLLIYESI(YENİ CAMİ)

Yeni Valide Külliyesi;  İstanbul Suriçi Eminönü meydanında 1663 yılında Hatice Turhan Sultan tarafından Mimar Mustafa Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Külliyenin yapımı yetmiş dört yıl sürmüştür. Osmanlı tarihinde en uzun sürede yapılan külliye unvanını taşır. Sultan III. Murat’ın karısı Safiye Sultan tarafından 1589 yılında inşaatına başlanmış ve yapımı Safiye Sultan’ın vefatı ile durdurulduktan sonra tekrar 1661 yılında Sultan I.İbrahim’in karısı Hatice Turhan Valide Sultan tarafından yapımına tekrardan başlanmış ve 1663 yılına bir Cuma namazı sonrası açılmıştır. Yeni Cami Külliyesi inşasının uzun yıllar sürmesi, farklı mimarların yapıda payının olmasına sebep olmuştur. İlk yapılanmaya Mimar Sinan’ın talebesi Davut Ağa ile başlanmış yapılanmaya Dalgıç Ahmet Ağa’yla devam etilmiş ve tamamlamak yarım yüzyıl sonra Mustafa Ağa’ya nasip olmuştur. Yeni Valide Camii Külliyesi’nin ana yapıları Cami, Mısır Çarşısı, Türbe ve Hünkar Kasrı’dır.

CAMİ

Merkezi plan şemasında inşa edilmiştir. 16.20 m çapındaki kubbesi bagımsız 4 ayak üzerindedir. Üst örtü yarım kubbeler ve eksedralarla tamamlanmıştır. Köşelerde görülen ve ayakların üst örtüye yansıması olan kuleler açısından Süleymaniye ve Şehzade Mehmet Camileriyle benzerlik gösterir yine aynı camilerle 2 katlı revak uygulamalarıyla da benzeşir. Selatin avlu geleneginde 4 yönden revaklı bir avlusu bulunur. kesme taş malzeme ve kaliteli işcilik vardır.

Bu yapıda maalesef Osmanlı çiniciligi düşüşe geçmiştir. Çiniler çatlamış beyaz yerleri solmuştur.

Yine aynı şekilde yükselen piramidal görünüm açısından eşsiz bir eserdir. Üst örtüdeki kademelenme Edirne Selimiye  caminde  zirve olmuştur.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required