Hades

Adı görünmez anlamına gelen Hades Zeus’un kardeşidir.Bu tanrıyı görünmez kılan şey başındaki başlıktır.Aynı bağlığı Athena,Hermes ve Herakles’de takmıştır.

Ölüler ülkesinin adınada Hades denirdi.Ölüler ülkesinin bekçiliğini Hades’in üç başlı köpeği (Kerberos) yapmaktadır.

Yerin altında ölüler ülkesinde oturan Hades,karısı Persephone’ye genellikle bağlı kalmıştır.Karısını yalnızca iki kez aldatmıştır.

Hades’in karısı Persephone, toprak ve bereket tanrıçası Demeter’in kızıdır. Ölüler ülkesi kralının Persephone’yi elde etmesi kolay olmamıştır.

last year we order group project online help online from this amazing website.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required