Harbaville Triptychonu

Bu triptychon, Paris Louvre Müzesi‟nde yer alır. Üslup özelliklerinden dolayı X. yy sonlarına tarihlenmektedir. Triptychon‟un iç yüzünde orta bölüm ikiye ayrılmış, üst kesiminde Deisis “Şefaat” sahnesi anlatılmış, ortada taht üzerinde oturan İsa, bir yanında Vaftizci Yahya, diğer yanında ise Meryem bulunmaktadır. Her iki yandaki kapaklar ise 3 bölüm olarak düzenlenmiştir. En üstte her iki yanda ikişer martir “Hıristiyan şehitler” , ortada daire içine alınmış dört tane Tevrat peygamberleri, en altta ise dört İncil yazarı resmedilmiştir. Dış yüzünde ise orta bölümde bir haç motifi, her iki yanda ise yine azizler, Tevrat Peygamberleri ve İncil yazarları anlatılmıştır. Figürlerde Bizans geleneği olduğu gibi kalıp düzen anlayışı hâkimdir. Artık diptikonlar ikona işlevi üstlendiği görülmeye başlanmıştır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required