TAŞ MEDRESE

Vakıf kayıtlarına göre Kahramanmaraş kalesinin güneyinde “Taş Medrese” , “Rad Medresesi” ve Alaüddevle Bey Medresesi” olarak geçen yapı merkezde yer alan avlunun etrafındaki medrese, mescid ve türbeden oluşan külliye özelligi gösterir. Ulu cami külliyesinde bağdadiyeyi kübra ve nebeviye medreselerine dahil edilmiştir. Alaüddevle’nin kızı adına yaptırldıgı düşününülür. Besim Atalay’a göre medrese yanındaki Alaüddevle’nin oğlunun türbesindeki 1521 tarihi dikkate alınacak olursa medresenin 16’ncı yüzyılın başında yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Medreseaçıkavlulu plan tipindeolupKuzeycepheninortasında yer alan kapıavluyaaçılmaktadır. Avlununbatısında ise medreseyioluşturanikiküçükodabulunur. Selçuklu ve memlüketkilerimimarisindegörülür.  Avlunundoğusundayapıyasonradaneklendiğitahminedilentürbebulunur. Türbeiçtenyaklaşık 5×5 m ölçülerinesahipolup, üstükarepiramit  örtülüdür. Türbeyegirişyapıbloğunungüneydışcephesinde yer alan ve günümüzdegenelliklekilitlibulunandemirkapıdansağlanır. Türbedesekizmezarbulunur. Bu mezarlarınbirtanesiAlaüddevleBozkurt Bey’in oğlu ŞahruhMehmet Bey’e, diğerleri ise KahramanmaraşKurtuluşHarbişehitlerineaittir(allahruhlarınışadetsin).

Avlu etrafındaki odalar avluya birer pencere ve kapı ile açılmakta olup, içlerinde ocakları bulunmaktadır. Oldukça sade dikdörtgen, dışarıya taşkın, içten yuvarlak kemerli girişin karşısında dershane-mescit, sol tarafta da Alaüddevle’nin oğlu Mehmet’in piramidal çatılı türbesi bulunmaktadır. Hem Türbedeki beş satırlık yazı hem de Hattı Kur’an mezar taşları tahrip edilmiş durumdadır. Avlunun güneyinde mescid yer alır. Mescid içten 7×3,5 m boyutlarına sahiptir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required