İSTANBUL’DA PALEOLİTİK DÖNEME AİT TAŞ FİGÜRLER BULUNDU

 

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan tarafından İSTYA (İstanbul İli Yüzey Araştırmaları) projesi kapsamında yapılan kazılarda Paleolitik Döneme ait insan yüzü figürlü eser grubu bulundu.

İstanbul’un tarihinin Tarih Öncesi çağlara kadar uzandığının göstergesi olan bu buluntulara daha önce hiçbir şekilde rastlanılmadığını ve kaydının olmadığı bilinmektedir.

Bu eserlerin benzerlerine özelikle Paleolitik dönem sonlarında dünyanın farklı bölgelerinde rastlanılan ve Türkiye’de yapılan arkeolojik yüzey araştırması sırasında grup olarak elde edilen ilk örnekleri oluşturan buluntular, İstanbul’un tarih öncesi dönemlerdeki rolünün anlaşılmasına önemli katkı sunacak.İstanbul’un kültür tarihi, gerekse ülke arkeolojisi açısından önemli olan tarih öncesi dönemlere tarihlenen yontma taş buluntularının yanı sıra taşınabilir kaya sanatı örnekleri olarak adlandırılan işlenmiş insan yüzü biçimli taş, hayvan biçimli kırık taş figürü ile üzeri çizili 2 taş nesneden oluşmaktadır.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required