Milattan Sonra Üçüncü Yüzyıl-Harika Gökçe Birgin

Harika Gökçe Birgin Sanatın Yolculuğu için ”Milattan Sonra Üçüncü Yüzyıl” yazısını yazdı.Kendisine teşekkür eder,yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

MS ÜÇÜNCÜ YÜZYIL

Roma İmparatorluğu’nda önemli bir yüzyıldır.İmparator Diocletianus dikkati çeker.

Roma topraklarının bir imparatorun yönetemeyeceği kadar geniş olduğunu düşünmüş ve Roma’yı ikiye ayırmıştır.İki adet İmparator atamış ve bu iki imparatora da ikinci derecede birer imparator yardımcısı-sezar atamıştır.Böylece bir dörtlü yönetim uygulamaya başlamış,taht kavgaları ve iç savaşın önüne geçmek istemiştir.

Kendisi Doğu Roma İmparatoru olarak İzmit’i o zamanki adıyla Nikomedia’yı kendine başkent yapmıştır.

Uzun süre Hristiyanlara ılımlı davranılmışsa da son dönemlerinde Hristiyan kitapları ve ibadethaneleri ortadan kaldırılmıştır.Hristiyanların ibadet için bir araya gelmeleri yasaklanmış,Hristiyan din adamları tutuklanmıştır.On yıl içinde öldürülen,işkence gören,hapse atılan Hristiyanlar olmuştur.

Bu yüzyılda Plotinos bir filozof olarak belirir.

Yaklaşımı Yeni bir Platon akımıdır.Etkileyici bir bilgedir.Düşünceleri ile yaşamı, aradıkları ile buldukları bir bütündür.

Ona göre varlığı makul ve yüksek ‘’Bir’’ in karşısında herşey bir görüntüden ibarettir.’’Bir’’karşısında kendisi de dahil hiçbir şeyin ve kimsenin varlığı, önemli değildir.Bu duyguyu öylesine yaşamış ve kendi hiçliğini yüksek ve varlığı makul ‘’bir’’ in karşısında öylesine kabul etmiştir ki geçmişi,doğumyeri,doğum tarihi bilinmez.Bilinmesini kıymetli görmemiştir.

Kendisine seyahatler yaparak birçok öğretmen aramış,tek bir kişiyi ruhu kabul edebilmiştir.Ammonius Saccas isimli bu kişi hamallık yaparak geçinmekte ve alçakgönüllüdür.O da hiçliği seçmiş gibidir.Hakkında bir malumat bulmak zordur.

Bu üçüncü yüzyılda Çin’de pusula geliştirilmiştir.Bir mühendis sürekli güneyi gösteren bir at arabası geliştirmiştir.Çin’de Han Hanedanlığı’nın topraklarında nüfus altmış milyon kadardır.Çin’in altın çağıdır.Bu hanedanlık dördüncü yüzyılda yoktur.Döneminde Çin ipek ihraç etmiş,Orta Asya Kervan Yolları güvenlik altına alınmış,Doğu Asya Çin egemenliğinin temelleri atılmıştır.

Peki Maya Medeniyeti’nde neler olmaktadır?

Tapınaklar ve buraların yöneticileri vardı.Bazı işlerle onlar ilgilenirdi.Din adamlığı kuşaktan kuşağa geçmekte bazı soylular da din adamı olabilmekte idi. Toprak halka aitti.Soylular hiçbir iş yapmasa da tarım üretiminden pay alırdı. Ürünlerden oluşan vergi de soylulara ödenirdi.Yani halk hem kendisi hem de soylular için çalışırdı.Halk küçük insanlar anlamına gelen kelimelerle adlandırılırdı.

Kölelerin çocukları da köle sayılırdı.Köle bir çocuk anne babasıyla birlikte veya onlarsız ticari bir mal olarak satılabilirdi.

Para yoktu.Takas yöntemi kullanılmaktaydı.Kakao meyvesi bazen para yerine kullanılmaktadır.

Deniz ve kara taşımacılığı yapılmıştır.Tekerleği bildikleri ama hiç kullanmadıkları aktarılır.
Tapınaklarını ve gözlem evlerini yıldızların yörüngelerine uygun olacak şekilde özenle inşa etmişlerdir.Kentlerde insanların toplandığı meydanlar da vardır.Binalarında kabartma ve taş işçiliği kullanılmıştır.

Harika Gökçe Birgin

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required