Sahip Ata Camii

Konya’da yer alan yapı hankah, hamam ve türbeden meydana gelen bir külliye şeklinde tasarlanmıştır. Külliyenin banisi Selçuklu vezirlerinden olan Sahip Ata Fahreddin Ali’dir. Sahip Ata Camii olarak bilinen eser ayrıca Larende ismiyle de anılmaktadır. Külliyenin inşası 1258 tarihinde başlamış olup 1283 yılına kadar sürmüştür, 1570’de cami ve hamam, 1825 cami, 1848’de türbe, cami ve hamam onarım geçirmiştir.

Külliyenin en erken tarihli yapısı olan cami, Anadolu’da inşa edilmiş en erken tarihli ahşap destekli yapılar arasında yer almaktadır. Ancak ilk camiden günümüze sadece orijinal mihrabı ulaşabilmiş, diğer kısımlar 1871’de yeniden yaptırılmıştır. Mihraba dikey beş sahından müteşekkil olan caminin harim mekanını üstünü örten tavan, ahşap sütunlar tarafından desteklemektedir.

Camiyi önemli kılan unsurların başında giriş cephesi gelmektedir. Abidevi mukarnas kavsaralı taç kapısının yanında yükselen ve çifte minareli olarak yapıldığı düşünülen minaresi yapıyla özdeşleşmiştir. Cephe dışında kündekari tarzından ahşap kapı kanatları, çini süslemeleri, geometrik düğümleri, sırlı tuğlaları ve çini mozaikli mihrabı yapının önemi ortaya koymaktadır.

Kaynak: TDVİA.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required