Sanat Tarihi Terminolojisi I

Plan:Bir cismin yatay bir düzlem üzerinde kesildiği varsayılarak ölçekli olarak çizilen şekline plan denir.

Kroki:Planın ölçeksiz fakat orantılı basit çizimine kroki denir.

Kesit: Bir cismin dikey bir düzlem üzerinde kesildiği varsayılarak ölçekli olarak çizilen şekline plan denir. Genellikle iki şekli vardır Enine Kesit ve Boyuna Kesit.

Rölöve: Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve ölçüsünün yeniden çıkarılmasına  Rölöve denir.

Restitüsyon: Kısmen rölöveye dayanan bir çalışmadır. Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının  çizimlerini kalıntısının rölövesine dayanılarak yeniden çizilmesine verilen isim.

Rekonstrüksiyon: Restitüsyona dayanılarak yapılan bir çalışmadır. Restitüsyona göre yeniden inşa etmeyi ve bu şekilde inşa edilmiş bir yapılaşmayı ifade eder.

Restorasyon:  Bir yapının veya eserin yıkılan, harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde onarılmasına verilen isimdir.

Konservasyon: Bir yapının veya eserin mevcut bulunduğu yıpranma düzeyinde korunması için yapılan müdahaledir.

Elevasyon:Cephe çizimine verilen isimdir.

 

ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ:

1-Kalın ve Sürekli Çizgiler:  Planda taşıyıcı eleman olan duvarları ayak ve sütun gibi taşıyıcıları gösterir.

2-İnce ve Sürekli Çizgiler:  Planda kapı ve pencere gibi açıklıklar ile nişlerin gösterilmesinde kullanılır.

3- Daha İnce ve Sürekli Çizgiler:  Yapının aslı ile ilgili olmayan fakat gösterilmeleri gereken bölümlerin çiziminde kullanılır( mahfil, minber, lahit v.b)

4-İnce ve Kesik Çizgiler:  Yapıdaki üst örtü birimlerini,  kubbe, tonoz, kemer ve geçiş elemanlarını gösterir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required