Sultan III. Mesut Minaresi

Gazneliler zamanından günümüze sağlam olarak ulaşabilen cami bulunmamakla birlikte, bunlara ait bazı minareler ayakta kalabilmiştir, Bunlardan biri de etrafındaki harabelerden yola çıkarak bir camiye ait olması gereken, Sultan III. Mesut zamanından kalma 1115 tarihli minaredir. Minare, alçak bir taş kaide üzerinde altta tuğladan sekiz köşeli bir yıldız biçiminde yivli ve üstte yukarıya doğra incelerek yükselen silindirik gövdeden ibarettir. 48 m. yüksekliğindeki minarenin silindirik üst kısmı yıkılmıştır.

İçinde spiral bir merdiveni bulunan minarenin tuğla gövdesi, çok zengin kufi kitabeler, çeşitli bitki motifleri ve geometrik şekillerden meydana gelen süslemelerle tezyin edilmiştir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required