Çihil Duhteran Kümbeti

Selçuklu mezar yapıları arasında en eski tarihlileri olan Abarkûh’daki Kümbed-i Ali ve Damgan’daki Cihil Duhteran (Kırk Kızlar) kubbeli eserlerdir. Her ikisi de 448 (M: 1056) tarihlidir Cihil Duhteran’ın kubbesi konikleşircesine sivricedir. Bu haliyle Safid-Bülend’deki Şâh Fâzıl türbesini hatırlatır.

Damgan’daki Cihil Duhteran (Kırk Kızlar) silindirik gövdeli bir yapıdır. Tuğladan yapılmış olan Cihil Duhteran gövdesinin üstünde kubbe kasnağına geçilmeden önce hafif dışarı taşan tuğla süsleme kuşakları, bunun daha alt kısmında da yine tuğla örgülerle meydana getirilmiş iki süsleme kuşağı arasında geniş bir kûfi yazı kuşağı bulunmaktadır.

Kırk Kızlar türbesine ayni şehirdeki 1027 tarihli Pir Alemdar türbesinin örnek teşkil ettiği anlaşılıyor. Zira her ikisi arasında fazla miktarda benzerlik seçilmektedir. Ancak Kırk Kızlar türbesi gövdesindeki tuğla örgünün durumu ve gövdenin üst tarafındaki hafif çıkıntılı bölüm daha zengin ve sempatik bir etkiye sahiptir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required