Tlemsen Camii

Bugün Cezayir sınırları içerisinde kalan Tlemsen şehrindedir. 1135 yılnda Ali b. Yusuf tarafından yaptırulmıştır. Genel mimarisiyle Mağrib tarzını yansıtan yapı, plan tipiyle kıble yönüne derinlikte 60 m genişlik olarak 50 m sahiptir. Fakat bazı köşesi bilinmeyen sebeple
kesilmiştir. Bazı araştırmacılar buna sebep olarak bir saray ve bunun yanı sıra başka yapı olduğunu söylerler. Gerçekte yapının bu kısmı bir kapıya yer verilmediği için bu görüş destekleniyor.
Plan bakımından cami, kıble duvarına dikey ibadet mekânı ile revaklı bir avludan meydana gelir. Harim kısmında 5 er ayaklı 6 şar kemerli 13 dikey sahın bulunmaktadır. Buradaki kemerler at nalı ve çok dilimlidir. Orta sahın daha geniş tutulmuş ve bu sahın orta kısmı ile mihrab kısmı kubbe ile örtülüdür. Ortada ki kubbe daha sade mihrabönü kubbesi kaburgalı tarzda inşa edilmiştir. Kubbenin kilit taşı mukarnas dolguluur. Ayrıca kubbenin alt kısmında kufi karakterli yazı vardır.

Mihrab iki yanda mermer sütunlu at nalı kemerli ile gösterişlidir. Süsleme Mağrib tarzdadır. Mihrabın 2 yanında ki kapılardan ise mihrabın ardına yerleştirilmiş mekâna sahiptr. Bu tarz mekân uygulaması K. Afrika camilerde görülür. 20×20 m ölçütlerinde kare avluya sahiptir. Batı köşedeki kesintiden dolayı doğuya kaydırılmış ve asimetrik bir yapıda olmasına karşın sola kaydırılmıştır. Yapıya göreceli simetri kazandırılmıştır. Avluda 3 er revak vardır ancak kuzey batıyönde ise 4 Revak yer alır. Bunların ikisi caminin ilk yapımından 70 yıl sonra ilave edilmiştir. Ve aynı yere aynı tarihte minare eklenmiştir. Minaresi kare gövdeli ve kufi yazılıdır. Kare gövdeüzerine daha ince kare bir külahla sonlanır. Gövdesinde yer alan süslemeler bölgeye has süslemelerdir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required