TOPHANE KILIÇ ALi PAŞA CAMİ

Kılıç Ali Paşa veya Uluç Ali Paşa ismiyle tanınan bir Osmanlı denizcisidir. 1500- 1587 yılları arasında yaşamıştır. Batılılarca Occhiali ya da Uluj Ali olarak da bilinen 1571 ile 1587 yılları arasında 16 yıl kaptan-ı derya olarak görev yapmıştır. Külliye kitabesine göre 1580 yılında tamamlanmıştır. Bir MİMAR SİNAN eseridir.

Külliye bir avlu duvarıyla çevrilmiş halde cami, medrese, hamam ve sonradan eklenen bir sebilden oluşur. Ayrıca bir türbe ve hazireye de sahiptir.

Plan açısından cami Ayasofya caminin küçültülmüş bir versiyonudur. Asıl ibadet bölümünü 4 paye ve bunları birbirine baglayan 4 kemerleri pandatiflerle geçilen 12,70 m çapında kubbe örter. Orta alan 3 yönden galerilerle kaplanarak cami dikdörtgene tamamlanmıştır. Yapı 5 gözlü bir son cemaat yerine sahip olmakla birlikte 2. revak eknerek sakıflı hale getirilmiştir. Mihrap ve mimberi mermer malzemeli olup altın yaldızla süslenmiştir.

Cami plan şeması açısından Osmanlı cami tipolojisinde önemli yer tutan ve daha erken örnekler olan İstanbul 2. Beyazıt ve Süleymaniye Camilerine benzerlik gösterir. Mimar Sinan gelenekselci bir mimar oldugunu daha eski plan tarzını tekrar ederek yine göstermiştir. Bu plan ayrıca Mimar Sinan’ın Ayasofyayı çok detaylı inceledigini gözler önüne serer ki bu plan şemasında Ayasofya’daki yapısal sorunlar ortadan kaybolmuştur. Zira ayasofya caminde Mimar Sinan’ın yaptıgı eklemelerin onu günümüze kadar ayakta tuttugunu avrupa Sanat Tarihcileri kabul etmesede bizim hocalarımızın eserlerinde sıkça okudugumuz bir gerçektir.

Caminin sakıflı son cemaat yeri ise başka Osmanlı sanatı eserleri olan Üsküdar Mihrimah sultan Cami ve Atik Valide sultan Camileriyle benzerlik gösterir.

 

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required