Vaftizci Yahya İkonası

Vaftizci Yahya İsa‘nıngeleceğini haber veren ilk kişilerden biridir.Kendisi eski kitabın son peygamberi yeni kitabın ise ilk Azizi olarak düşünülür. İkonalarda çeşitli şekillerde tasvir edilir. En sık tasvir edildiği görüntüsü; olgun, zayıf, dağınık uzun saçları, sakalı ile bir hayvan derisinden yapılmış ve ip ile bağlanmış elbisesi olduğu halde elinde sazdan yapılmış haç ile olan görüntüsüdür. Bu yaşadığı inançları içinde yaşadığı yaban hayatı anlatır. Bazı geleneksel Bizans ikonalarında Vaftizci Yahya çölün meleği anlamında melek kanatlarına sahip olarak resmedilir. Melek ve azizlerin elçisidir. Bazı Ortodoks ikonalarında Kral Herod Antipas tarafından hapsedilmiş olarak tasvir edilir. Bazı teslis ikonalarında ise Yahya tam boy veya büst olarak tasvir edilir. Güçlü sakin görünen yüzü, uzun ince kolları zayıf, sağlıklı elleri kahverengi sarı resmedilmiştir. Deri elbisesi kahverengi etkileyici bir görüntü verir. İrrasyonel dünya görüşü ikonada hâkimdir. Yahya‘nın başı Romalılar tarafından kesildiğinde genişçe bir kap içerisine konulduğu için ikonada da Yahya‘nın kesik başı geniş bir kap içinde resmedilmiştir.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required