Abdullah bin Büreyda Türbesi

Merv’de yer alır. 11.yy sonlarına tarihlendirilir. Kare plan üzerinde kubbe ile kapalıdır. Kubbe geçişleri basamaklı tromplardır. Kare alt yapının dört yönünde açılan girişlerle baldaken bir düzenleme gösterir. Yapıda terrakota süslemelere yer verilmiştir.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required