Ankara Palas/Vakıf Otel

I. Ulusal Mimarlık döneminde Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ulus’ta İkinci Meslis Binası’nın karşısında yer alan bina 1924-27 yılları arasında Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır. Sıhhiye Vekaleti’n ait bir bina olarak yapımı başladıktan sonra mimarlık ücretinin ödenememesi nedeniyle Vedat Bey, işi bırakmıştır. Bunun üzerine yapıyı devralan dönemin ulusal mimari Mimar Kemalattin,  yeni bir tasarımına göre eserin inşası tamamlamıştır. Yapının inşası sürecinde Mimar Kemalattin hayatını kaybetmiştir. Vakıflar idaresine devredilmiş olan otel, 17 Nisan 1928 günü 120 yatak kapasitesi ile hizmete girmiştir.

Betonarme karkas konstrüksiyonlu olarak, bodrum üzerine iki kata sahip olan yapının planı, ortada, yukarıdan ışık alan geniş bir balo salonunun çevresine yerleştirilmiş, farklı büyüklükteki otel odaları ve mekânlardan oluşmaktadır.

Simetrik olarak düzenlenmiş olan ön cephe, merkez ve köşelerde öne çıkan kütlelerle hareketlendirilmiştir.

Köşelerde yer alan, geniş saçaklı çatı örtülü kütleler, yükselerek birer kule görünümü almıştır.

Büyük bir taç kapı biçiminde düzenlenmiş olan giriş bölümünün bulunduğu merkez kütle de yükseltilmiş ve üzerine, içeriden görülmeyen, soğan biçimli bir kubbe oturtulmuştur. Kubbenin çevresi dendanlarla süslenmiştir.

Giriş bölümünde yer alan büyük sivri kemer, kat hizasında yatay olarak ikiye bölünmüş ve yukarıda eyvan biçiminde bir balkon elde edilmiştir.

Açıklıklarla düz yüzey bırakılmayacak şekilde biçimlendirilen cephedeki açıklıklar alt katta sivri kemerli, üst katta dörtgen sövelidir.

Üst kat pencereleri, konsollarla taşınan birer balkona sahiptir.

Çini kemer tepelikleri, silmeler, konsollar ve sivri kemerler gibi geleneksel Türk mimarisi öğeleriyle süslenen ön cephenin aksine diğer cepheler oldukça yalın bırakılmıştır.

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required