Balkuvara Sarayı

Abbasiler döneminde Irak’ın Samerra Şehrinde, 854 yılında Halife Mütevekkil zamanında inşasına başlanan saray ancak 859 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Dikdörtgen bir alan üzerine kurulu olan sarayın çevresi duvarlarla çevrili olup tamamen tuğla malzeme ile inşa edildiği için günümüze sağlam bir şekilde ulaşamamıştır. Saray ile ilgili bilgiler ise yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucun ortaya çıkarılmıştır ki, sarayın taht odasına üç girişli bir kapı ile ulaşılmaktadır. Dört eyvanlı tasarlanan taht odasının merkezi kubbe ile örtülmüştür. Ayrıca idare bölümü de bu alan içerisinde yer almaktadır.

Sarayın süslemesi ile ilgili bilgiler ise elde edilen buluntular ışığında olup yapının iç kısımları, ahşap, mermer, stuko ile süslenmiştir. Fresko türü resimler bulunup üzerinde insan ve kuş figürleri yer alır.

 

Balkuvara Sarayı Planı

 

About

You may also like...

One thought on “Balkuvara Sarayı

  1. mehmet varlıklı

    Nisan 20, 2021 at 10:34pm

    teşekkür ederim

Your email will not be published. Name and Email fields are required