Viking Mezarları

Yerleşik bir düzeni benimseyemeyen bu sebeple göçebe bir topluluk olan Vikingler’in yaşam tarzlarıda göçebeliğin ve iklim verdiği zor yaşam şartları sebebiyle oldukça vahşiydiler. Gittikleri topraklara yere kan götüren Vikingler, fethetme yöntemleri yağmalamadan meydana gelmekteydi. Tarihsel süreç içerisinde ise çok kalıcı eserler bırakmamış olsalarda izler bırakan Vikingleri, Avrupalılar ise vahşi birer hayvan olarak nitelendiriyor ve değerlendiriyorlardı.

Her ne kadar dışarıdan böyle görünselerde kendi içlerinde farklı bir ölçüye sahip olan Vikingler, ölüme büyük saygı gösteriyorlar ve törenler düzenliyorlardı. Bu bilgiler ve ritüeller ise arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkartıldı.

Vikingler ölülerine diğer tarafa ya yakarak ya da gömerek gönderiyorlardı. Özellikle cenaze törenlerinde putperestlik inancı olan yangın dumanının, ölen kişiyi taşıdığına inanılırdı. Yakılmış kalıntılar ve organlar için sığ olarak kazılmış mezarlar kullanırladı.

Vikinglerin hayatlarında önemli bir yer teşkil eden tekneler ayrıca diğer dünyaya gidişin sembolüydü bu yüzden mezarlıklarını da tekne formuna getirdikleri görülmektedir. Arazide bulunan doğal taşlar ile bu görüntüye elde eden topluluğun belirli bir alanda mezarlarının toplu olarak bulunması da önem arz etmektedir. Ayrıca ölen kişinin tekneye bindirilip denizde yakılması da önemliydi. Fakat bu ritüel herkes için uygunlanmazdı çünkü tekne yapımının maliyeti oldukça yüksekti.

 

 

Kaynak: History Channel

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required