Bursa Yeşil Türbe

Yıldırım Bayezıd´ın oğlu Çelebi Sultan Mehmet tarafından Yeşil Cami ile birlikte 1421 yılında yaptırılmıştır.

 Türbe kentin doğusunda Yeşil semtinde, Yeşil Cami´nin karşısındaki tepe üzerindedir. Mimarı Hacı İvaz Paşa´dır.

 Nakkaşları Ali bin İlyas Ali, Mehmed el Mecnun´dur. Türk mezar anıtlarının en gösterişlilerinden biri olan Yeşil Türbe ismi ile bilinen türbenin yapımı Çelebi Sultan Mehmet‟in ölümünden kırk gün önce h.824 (1421) yılında bitirilmiştir.

 Selçuklu kümbet geleneğini sürdüren Yeşil Türbe‟nin sekiz köşeli bir plan şeması sergilemektedir..

 Dış görünümünde tek katlı izlenimi verirse de, gerçekte sembolik anlamda sandukaların bulunduğu yer ile bunun altındaki basık tonozlu mezar odasından meydana gelmektedir.

 Sekiz köşeli bir kasnağa oturan kubbenin yüksekliği 6.60 m. çapı ise 15 m.dir. Kasnağın her tarafında sivri kemerli bir pencere yer almıştır.

 Bugün sıvalı olan bu kasnağın çinili olduğu sanılmaktadır. Diğer taraftan Evliya Çelebi de kubbenin yeşil sırlı bir kiremitle örtülü olduğundan söz etmektedir.

 Yeşil Cami‟nin mihrap yönünden, cami ile türbeyi birbirinden ayıran Yeşil Caddesi‟nden merdivenle bahçe içerisindeki türbeye girilmektedir.

 Geniş kapısı üzerindeki sülüs yazılı kitabede “Burası Medfun Said, Şehid Sultan oğlu Sultan Mehmed Bin Beyazıd‟ın türbesidir. 824 senesi Cemaziyellülâsında vefat etmiştir” yazılıdır.

 Türbenin dış duvarları kubbe kasnağına kadar 6 köşeli, yeşil ve firuze yeşili çinilerle kaplanmış olup, levha çiniler ve mozaik çiniler dikkat çekmektedir.

 Girişin solundaki çiniler orijinaldir ve diğerleri geç devirlerde yapılan onarımlar sırasında yenilenmişlerdir.

 Türbenin kenarlarında ayna kısımları sivri kemerli dikdörtgen birer pencere vardır. Bunların üzerleri açık mavi zemin üzerine renkli sülüs yazılarla süslenmiştir.  İstiridye kabuğu şeklinde sonuçlanan kapı nişinin iki yanında ise küçük çinili mihraplar yer almıştır.

 Ceviz ağacından türbe kapısına geometrik örgü motifleri işlenmiştir. Türk ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan bu kapı Tebrizli Ahmet oğlu Hacı Ali‟nin eseridir

 İki basamakla girilen türbenin ortasına sekiz köşeli bir kaide ve Çelebi Sultan Mehmet‟in sembolik sandukası yerleştirilmiştir.

 Sandukanın alt kısmında, koyu mavi ve sarı renkli zemine stilize gelincik ve lotus motifleri ile bezenmiş çiniden küçük mihrapçıklar peş peşe sıralanmıştır. Bunların etrafını da celi yazılı, altın yaldızlı bir kitabe çevirmiştir.

 Türbede Çelebi Sultan Mehmet‟in kızlarından Varna‟da şehit olan Karaca Paşa‟nın zevcesi Selçuk Hatun, Hafsa Hatun, Ayşe Hatun, Sitti Hatun ve 1429 yılındaki vebadan ölen oğulları Mahmut ve Yusuf ile, 1422‟de idam edilen Mustafa ve Daya Hatun gömülüdür.

 Türbenin iç duvarları 3 m. yüksekliğe kadar sekiz köşeli, yeşil çinilerle kaplanmıştır. Bunların üzerlerinde de Selçuklu üslubunda madalyonlar, pencere üzerindeki ayna kısmında Hadis-i Şerif yazıları bulunmaktadır.

 Edirne, Sultan II.Murat Camisi‟nin mihrabına benzeyen Yeşil Türbe‟nin mihrabı sözcüğün tam anlamıyla eşsiz bir sanat eseridir.

 Geometrik şekillerle çerçeve içerisine alınmış olan mihrap, mukarnaslı olarak sonuçlanmaktadır. Kitabelik kısmı kûfi ve celî yazılarla doldurulmuş, köşelerine kıvrık dal ve rûmiler yapılmıştır.

 Mihrabın ortasına bir kandil, bunun iki yanına da Allah ve Muhammed yazılı şamdanlardan oluşmuş bir kompozisyon yerleştirilmiştir.

 Mihrap çinilerinde koyu mavi, sarı, yeşil, turkuvaz, siyah ve beyaz renkler bolca kullanılmıştır.

 Yeşil Türbe‟nin son onarımını Y.Mimar Macit Rüştü Kural 1945 yılında yapmıştır.

 

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required